Fundació Caixa Ontinyent és una fundació de l’Obra Social de Caixa Ontinyent, constituïda el 14-6-2018, inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat Valenciana amb el número 621-V, classificada de caràcter econòmic, baix la tutela de la Generalitat Valenciana, amb domicili a Ontinyent, Plaça de Sant Domingo, número 24, i NIF G-40511024.

Està regida per un Patronat compost per consellers i personal tècnic de la pròpia Entitat. La seua actuació i els seus pressupostos estan sotmesos anualment a l’aprovació de l’Assemblea General de Caixa Ontinyent i a l’autorització de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic de la Generalitat Valenciana.

Respectar la seua privacitat és la nostra prioritat.