SOSTENIBILITAT 
 

 ELS NOSTRES OBJECTIUS

                      Des de la Fundació Caixa Ontinyent estem compromesos a promoure un futur sostenible en totes les nostres iniciatives. Creiem en la importància d'integrar pràctiques ètiques, socials i ambientals en tot allò que fem.

                      El nostre propòsit és capacitar a totes les persones en l'enteniment i l'aplicació dels principis de sostenibilitat, alineats juntament amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), amb la finalitat de fomentar la presa de decisions responsables i conscients que contribuïsquen a la preservació del medi ambient, el benestar social i la viabilitat econòmica per a les generacions presents i futures.

                      La nostra missió és oferir informació sobre sostenibilitat a totes les persones, joves i adults, independentment de la seua formació prèvia. La sostenibilitat només és possible si es convertix en una prioritat per a la societat. Per això, necessitem d'una ciutadania ben informada que comprenga l'abast i les conseqüències dels principals problemes mediambientals que afecten el nostre planeta.

                      Respecte a la nostra visió, volem que se'ns reconega com una Entitat compromesa amb la Sostenibilitat, aportant valors ètics i solucions pràctiques per a la integració de la sostenibilitat en els models de gestió de les empreses, organitzacions i també, de les persones.
                       
                      Pel que fa als nostres valors, entre altes, destaquem:
                      - Solidaritat: ens adherim a causes socials i mediambientals orientades a la sostenibilitat del planeta i de les persones que l'habiten.
                      - Integritat: actuem amb honestedat, transparència i ètica en totes les nostres interaccions, mantenint la coherència entre el que ensenyem i com vivim els nostres valors.
                      - Creació i difusió del coneixement: Volem oferir coneixement i aprenentatge continu. A través d'este coneixement compartit es genera valor, sempre orientat a la sostenibilitat.
                      - Innovació: Busquem constantment formes creatives i efectives d'ensenyar i promoure la sostenibilitat, aprofitant les últimes investigacions i pràctiques per a inspirar el canvi.
                      - Inclusió social: este valor és essencial per a aconseguir societats en les quals no existisca la discriminació i tots tinguem les mateixes oportunitats.

                      QUÈ OFERIM?

                      El Programa de Sostenibilitat de la Fundació Caixa Ontinyent està dissenyat per oferir formació, informació, divulgació i conscienciació sobre Sostenibilitat, mantindre el nostre públic informat sobre les últimes novetats i normativa vigent.

                      Desenvolupem accions, tant de caràcter intern com extern, amb l'objectiu de contribuir al desenvolupament sostenible des de les tres vessants: social, ambiental i de govern; en definitiva, contribuir a un creixement econòmic equilibrat, a l'estat de benestar i a la cura del medi ambient i lluita contra el canvi climàtic. 

                      COMPROMÍS AMB ELS ODS

                      Un dels passos més importants que s'han donat a nivell global per a contribuir a la sostenibilitat és la fixació dels anomenats Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), objectius aprovats per Nacions Unides en l'Agenda 2030. Els ODS estan dissenyats per a acabar amb la pobresa, la fam en el món o la discriminació. En definitiva, una sèrie de metes comunes per a protegir el planeta i garantir el benestar de totes les persones. 

                      Es tracta de 17 objectius, desglossats en 169 metes, que precisen la col·laboració de la societat civil i els sectors públics i privats, l'èxit dels quals significaria un món més igualitari i habitable.

                      En juliol de 2023 Caixa Ontinyent va presentar la I Memòria de sostenibilitat i responsabilitat social corresponent a l'exercici 2022. Aquest document recull àmplia i detallada informació sobre el model d'empresa, les relacions amb els grups d'interés, l'actuació en relació amb la protecció del medi ambient i lluita contra el canvi climàtic, i l'obra social i reversió de beneficis a la societat.                      Respectar la seua privacitat és la nostra prioritat.